Historia kościoła i parafii

Kościół pw. św. Marcina w Starym Gostyniu według najstarszego istniejącego dokumentu z 1301 istniał już w wieku XI lub XII. Na początku był drewniany.

Tablica upamiętniająca fundację kościoła

Obecny kościół w swej najstarszej części, według badań fundamentów kościoła musiał być zbudowany na początku XIV wieku, prawdopodobnie przez Benedyktynów z Lubinia, którzy mieli zleconą nad nim opiekę, która trwała do śmierci ostatniego benedyktyńskiego proboszcza Władysława Wojciechowskiego w 1874 roku.

Ponieważ pierwotnie zbudowana świątynia była zbyt mała, co do ilości wiernych stanowiących parafię starogostyńską, w latach 1910-1912 została powiększona o długość nawy i przywrócona do pierwotnego stylu gotyckiego. Kościół po rekonstrukcji i dobudowie zachował swój pierwotny styl wczesnogotycki, chociaż obecnie ma wyposażenie barokowe. W kościele znajdują się miedzy innymi: główny ołtarz barokowy z 1706 roku z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Starogostyńskiej i wizerunkiem św. Marcina Biskupa - patrona kościoła i parafii.

Ołtarz główny

Dwa ołtarze boczne pochodzą z początku XIX wieku i przedstawiają: pierwszy Chrystusa Ukrzyżowanego, wyżej obraz św. Rocha doznającego czci w starogostynskiej parafii. Krzyż zasłaniany jest obrazem przedstawiającym święta Rodzinę z Nazaretu. Drugi ołtarz przedstawia św. Benona, wyżej św. Barbarę. Obraz jest zasłaniany obrazem św. Benedykta.

Ambona pochodzi z 1706 roku, chrzcielnica z 1717 roku, konfesjonały z 1724 roku. W kościele znajdują się współczesne (XX wiek) figury świętych, rzeźbiarza ludowego Andrzeja Majchrzaka z Karchowa.

Poniżej do pobrania Książeczka archiwalna z okazji konsekracji kościoła - 30 maja 1912 r. (opracował Ks. proboszcz dr. Ludwik Sobkowski)

Pobierz

Więcej informacji o kościele i parafii znaleźć można w książce: "Stary Gostyń - z dziejów wsi i parafii" (Wyd. Ks. Stanisław Kostka, Komitet Obchodów 700-lecia Fundacji Kościoła, Muzeum w Gostyniu, Urząd Miejski w Gostyniu, 2001 r., ISBN 83-905685-6-X)