Ogłoszenia parafialne 22.08.2021

XXI Niedziela w ciągu roku - 22.08.2021

ODPUST ku Czci ŚWIĘTEGO ROCHA

1.Dzisiaj w naszej Parafii Uroczystość ku czi św. Rocha. Msze Święte 7.00, 8.00 i 11.30 Suma odpustowa, której będzie przewodniczył ks. kanonik Stanisław Kostka. A my wraz naszym długoletnim proboszczem będziemy dziękować Panu Bogu za 55 lat Jego kapłaństwa i 40 lat od dnia przybycia do Starego Gostynia.

2. W tygodniu:

- Po Mszach Świętych nabożeństwa.

- W czwartek o 10.00 u pp. Violletty i Karola Stróżyńskich w Daleszynie nr 12 spotkanie dla naszych ministrantów. Serdecznie zapraszam.

3. O posługę w naszych Świątyniach proszę:

SG: Parafian ze Stężycy nr domu 26, 27, 28. 

G: Parafian z Goli nr domu 49, 50, 51, 52.

4. Sprawy bieżące:

- Na budowę domu dla podopiecznych DPS w Skoczowie na ręce Siostry Honoraty złożyliśmy ofiarę w wysokości 6714,50 zł.

- Delegacja z wieńcem dożynkowym ze Starego Gostynia zajęła II miejsce na dożynkach na św. Górze.

- Od piątku rana mamy na cmentarzu nowy kontener koszt 12300 zł /p. Rafałowi Jareckiemu za nieocenioną pomoc/.

- Z całego serca dziękuję tym wszystkim którzy przyczynili się do pięknego uczczenia św. Rocha od najmłodszych do najstarszych. Zarówno dzisiaj jak i przed Uroczystością... za troskę o figurę św. Rocha pp. Berchertom. Bóg zapłać za dary ofiarowane na stół proboszczowski. Niech Dobry Bóg za okazane dobro wszystkim hojnie wynagrodzi!

 

modlitwą i błogosławieństwem,

Ks. Proboszcz Mirosław Nowak

Opublikowano dnia 21.08.2021 przez Administrator