Ogłoszenia parafialne 19.04.2020

II Niedziela Wielkanocy - Miłosierdzia - 19.04.2020

1. Dzisiaj 10 minut przed Mszami Świętymi Koronka do Bożego Miłosierdzia.

2. W tygodniu:

- Po Mszach Świętych modlitwy przed wizerunkiem św. Rocha z prośbą o ustanie pandemii, o powrót do zdrowia dla chorych, o siły do służb medycznych i innych.

- Od poniedziałku /wg. zaleceń w kościele w Starym Gostyniu może przebywać do 21 osób; w kaplicy w Goli do 19 osób/ wyliczenie wg ksiąg obiektu budowlanego kościoła i kaplicy/; od tego dnia będzie można wchodzić na cmentarz/ proszę o zabieranie w miarę możliwości zniczy do domu itd./ żeby nie generować kosztów w związku z wywozem kontenera/.

3. O posługę w naszych świątyniach proszę:

SG: Parafian z Kosowa Blok nr 26 m. 1, 2, 3, 4. 

G: Parafian z Goli nr 22, 24, 25, 26. 

4. Sprawy bieżące:

- Zakończono pomyślnie prace na cmentarzu /koszt całkowity prac wyniósł 13.500 zł/; serdeczne podziękowanie p. Rafałowi Jareckiemu za ogromne zaangażowanie w trakcie tych prac.

- Dziękuję bardzo serdecznie rodzinom, które już wpłaciły ofiary na Daninę Diecezjalną /166 na 690 rodzin/ co stanowi 24% w kwocie 12.635 zł/; bardzo proszę o spełnienie tego obowiązku przez pozostałe rodziny... sprawa jest bardzo pilna; musimy wpłacić też niezwłocznie pewną kwotę za renowację chrzcielnicy/ informuję również że Danina Diecezjalna od wielkości naszej parafii wynosi do zapłaty 4284 zł/; ostatni rachunek za wywóz kontenera wyniósł 1254,57 zł... są też bieżące płatności /od miesiąca nie zbieramy ofiar na tace, odwoływane są śluby, jubileusze.../. Ofiary składamy do skarbony przy kracie „babińca”, można też wpłacać na konto parafialne - numer podany jest na stronie internetowej parafii. BÓG ZAPŁAĆ ZA ZROZUMIENIE I ŻYCZLIWOŚĆ!

Z modlitwą i błogosławieństwiem,

Ks. proboszcz Mirosław Nowak

Opublikowano dnia 18.04.2020 przez Administrator